Informacje dla pilotów

Informacje dla pilotów

Informacje dla pilotów

Informacje dla pilotów

POGODA WINDY.COM   ICM Węgorzewo   IMGW Awiacja: komunikaty pogodowe dla pilotów

ZGŁOSZENIE OPERACJI LOTNICZEJ

Poniższe informacje służą wyłącznie ogólnej orientacji i nie mogą być podstawą operacji lotniczych:

Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska według WGS-84:

- szerokość geograficzna: 54°08’01.4 N

- długość geograficzna: 021°35’55.0 E

- punkt odniesienia : środek drogi startowej (DS)

Lotnisko Mazury Air Camp położone jest między wioskami Radzieje i Stawiska, na NE (45°) w odległości 1200 m od miejscowości Radzieje w gminie Węgorzewo, powiat Węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie

Lotnisko położone jest na gruntach rolnych i w otoczeniu gruntów rolnych.

Wzniesienie punktu odniesienia lotniska nad poziom morza: 398 ft (121,4 m) AMSL

Dozwolone operacje lotnicze wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień dla statków powietrznych o całkowitej masie startowej (MTOM) do 5700 kg. Wykorzystywane jest przez motolotnie, samoloty ultralekkie, wiatrakowce, itp. Lotnisko jest dostępne 30 min przed wschodem i 30 min po zachodzie słońca.

Rodzaj lotów: ratownicze, przeciwpożarowe, turystyczne, sportowe, szkoleniowe.

Korzystanie z lotniska po uzyskaniu zgody Zarządzającego. Obowiązkowy kontakt na 72h przed planowaną operacją, z podaniem rodzaju statku powietrznego, znaków, imienia i nazwiska pilota, planowanej daty i godziny operacji, nr tel. i maila kontaktowego. Starty i lądowania a/c mogą odbywać się wyłącznie po uzgodnieniu z Zarządzającym lotniskiem.

Wymiary drogi startowej (pola wzlotów):

- długość 450 m,

- szerokość 30 m.

Główny kierunek startu/lądowania: 010° GEO/ 190° GEO

Oznaczenia drogi startowej (pola wzlotów): Białe znaki na narożnikach drogi startowej wzdłuż drogi startowej co 100m.

Opis rodzaju nawierzchni lotniska - pasa startowego/drogi startowej: Trawiasta

Wyznaczona płaszczyzna postoju i kotwiczenia SP: zielona łąka po północnej stronie DS: 50mx50m. Trawa.

Ruch pojazdów i pieszych na terenie lotniska wyłącznie za zgodą Zarządzającego lotniskiem.

Procedury dla śmigłowców na Lądowisku w Radziejach EPRD

Lądowisko posiada wyznaczone miejsce startu i lądowania śmigłowców na ARP DS.

Procedury dla śmigłowców: Starty i lądowania dla śmigłowców odbywają się na środku drogi startowej. Jako punkt celowania dla śmigłowców przyjmuje się środek DS. Zakaz wykonywania jednoczesnych operacji przez śmigłowce oraz przez inne statki powietrzne. Pierwszeństwo wykonywania operacji startu/lądowania na lądowisku mają statki powietrzne inne, niż śmigłowce. W przypadku wykorzystania stanowiska postojowego – lądowanie odbywa się bez przyziemienia na środku DS i dalej podlotem na miejsce postojowe. W przypadku startu podlot z miejsca postojowego na środek DS. i dalsza kontynuacja lotu zgodnie z zadaniem. Podlot na stanowisko postojowe może odbywać się nad terenem wolnym (brak ludzi, samochodów itp. z uwagi na podmuchy wywołane pracą wirników śmigłowca).

Wszystkich dowódców statków powietrznych obejmuje obowiązek rozgłaszania „broadcasting” - nadawanie w ciemno na częstotliwości 118,090 Mhz co do swoich zamiarów i pozycji.

Przestrzeń powietrzna: Klasa przestrzeni G w której służbę informacji powietrznej pełni FIS Olsztyn, częstotliwość 118.775 MHz, znak wywoławczy „OLSZTYN INFORMACJA” +48 22 574 55 -88

Lotnisko mieści się w granicach MRT 114. Lotnisko jest niedostępne w czasie aktywności MRT 114.

RMZ OLSZTYN –ATZ MAZURY EPSY GND-3500 ft AMSL G MAZURY INFORMACJA 118,030 MHZ w godzinach pracy AFIS, poza godzinami pracy TWR EPSY Olsztyn Informacja 118,775 MHz

Szczegółowe informacje na temat aktywności poszczególnych tras i elementów przestrzeni powietrznej, tj. rzeczywistego czasu ich wykorzystania lub rezygnacji z wykonywania lotów w danym dniu są dostępne w AMC Polska. Planowane czasy wykorzystania elastycznych struktur przestrzeni powietrznej podawane są w bieżącym AUP. Aktywności struktur przestrzeni powietrznej na kolejny dzień jest dostępne na stronie AMC Polska (http://amc.pansa.pl).

Charakterystyka przedpola:

Przedpole 010°: łąki

Przedpole 019° - pola uprawne

  1. Opis istniejących przeszkód lotniczych:

l.p.

Rodzaj obiektu

Wysokość

Wysokość

Oznakowanie

Kierunek GEO

od ARP/HRP

[˚]

Odległość od ARP/HRP

[m]

[m]

[m]

przeszkody lotniczej

dzienne

n.p.m

n.p.t

1

Las

135

12

-

350

350

2

pas drzew wzdłuż drogi

133

12

-

180

300

  1. Obiekty charakterystyczne:

l.p.

Rodzaj obiektu

Wysokość

Wysokość

Oznakowanie obiektu charakterystycznego

Kierunek GEO

od ARP/HRP [˚]

Odległość od ARP/HRP

[m]

[m]

[m]

Dzienne

n.p.m

n.p.t

1

Zabudowania Siedliska ze wskaźnikiem kierunku wiatru

 

10

-

315

130

Procedury wykonywania lotów z lotniska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych dotyczących ich wykonywania:

procedury wykonywania lotów: loty wg VFR w dzień

kierunki i wysokości kręgów: krąg wschodni na wys. 300m AGL

przebieg planowanych tras dolotowych/odlotowych z/do lotniska:

Marina Sztynort – Lądowisko

Lądowisko - Marina Sztynort

Lotnisko jest niedostępne w czasie aktywności MRT 114.

UWAGA: podczas ruchu naziemnego i wykonywanych operacji lotniczych statki powietrzne prowadzą na częstotliwości 123.450 MHz korespondencję radiową tzw. „rozgłaszającą”, tzn. podając swój znak wywoławczy, pozycję i wysokość oraz swoje zamiary.

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Pola awaryjnych lądowań: Lotnisko Mazury Air Camp położone jest w okolicy z przewagą terenów rolnych nadających się do wykorzystania w sytuacjach lądowań awaryjnych i zapobiegawczych.

Zasady wznowienia orientacji:

W przypadku utraty orientacji geograficznej należy przejść na warunki maksymalnej długotrwałości lotu, zanotować czas i pozostałość paliwa, nawiązać łączność z FIS Olsztyn znak wywoławczy „OLSZTYN INFORMACJA” (118,775 MHz) i poprosić o asystę nawigacyjną do jednego z lotnisk zapasowych. W przypadku konieczności lądowania na lotnisku Olsztyn - Mazury przed wejściem w CTR Olsztyn-Mazury należy nawiązać łączność z Mazury TWR znak wywoławczy „Mazury Wieża” 118,030 MHz i stosować się do poleceń służby kontroli ruchu lotniczego.

Lądowiska (lotniska) zapasowe:

EPKE, Kętrzyn, Kętrzyny-Radio 126.085 MHz, KDG 234, 15 km

EPZW, Zawiszyn, Zawiszyn Radio 120,060 MHz, KDG 58, 70 km, łączność radiowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel.: + 48 606 871 557

WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU na najwyższym budynku siedliska na wzniesieniu na kier. NW.

ŁĄCZNOŚĆ Z AMC/ATS: FIS Olsztyn 118,775 MHz – OLSZTYN INFORMACJA; MAZURY WIEŻA 118,030 MHz

OSŁONA METEOROLOGICZNA

Właściwe terytorialnie biuro meteorologiczne – Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie +48 22 846 06 82, +48 22 569 45 92, +48 503 122 805, Fax. +48 22 846 38 18, e-mail: meteo.okecie@imgw.pl

Zakres danych i informacji meteorologicznych dostępnych na lotnisku: „Informacje meteorologiczne (m.in. METAR, TAF, SIGNIFICANT do 700hPa, GAMET, itd.) pozyskiwane poprzez stronę www.imgw.pl w zakładce „Awiacja”. Dodatkowo dostępne są obrazy radarowe podając adresy zakładek: http://pogodynka.pl/radareuro oraz http://pogodynka.pl/radary

Wyposażenie ppoż: dwie gaśnice proszkowe, dwa koce gaśnicze.

Wyposażenie ratunkowe: apteczka. W sytuacji zagrożenia lub wypadku zawiadomić służby ratownicze pod nr tel: 112. Do czasu przybycia służb ratunkowych działania ratownicze prowadzą uczestnicy lotów. Na miejscu wypadku zadbać o bezpieczeństwo rannej osoby. Najbliższy szpital znajduje się w Węgorzewie: Szpital powiatowy Węgorzewo: ul. 3 maja17, 11-600 Węgorzewo, 87 427 32 52.